Monday, May 29, 2017

Mga Paglabag ng 9th ID,PA sa Karapatang Pantao


https://web.facebook.com/photo.php?fbid=127866294453341&set=pb.100016899137304.-2207520000.1498149154.&type=3&theater

No comments:

Post a Comment