Sunday, January 8, 2017

Ika-48 Taong Anibersaryo ng PKP!

Ang bidyong ito ay ihinahandog ng Isnayp Bikol para sa Ika-48th Taong Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas!Link: https://youtu.be/Ab2-FmSJejQ


No comments:

Post a Comment