Sunday, April 24, 2016

ISYU 2 ng TILAMSIK, Maaari nang I-download

Mabuhay ang National Democratic Front sa ika-43 na taon nito!  Maaari nang i-download ang digital copy ng ikalawang isyu (Hunyo 2015) ng TILAMSIK ng Dakilang Apoy, ang pangkulturang dyornal ng Armando Catapia Command.

http://tilamsikngdakilangapoy.blogspot.com/2016/04/isyu-2-digital-copy.html



No comments:

Post a Comment