Saturday, April 9, 2016

ISYU 1 ng TILAMSIK, Maaari nang I-download

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan sa ika-47 na taon nito!  Maaari nang i-download ang digital copy ng unang isyu (Disyembre 2014) ng TILAMSIK ng Dakilang Apoy, ang pangkulturang dyornal ng Armando Catapia Command.

I-DOWNLOAD


No comments:

Post a Comment