Tuesday, March 15, 2016

Pangkulturang dyornal na TILAMSIK, nasa Facebook na

Maaari nang bisitahin ang Facebook Page ng TILAMSIK ng Dakilang Apoy, ang pangkulturang dyornal ng Armando Catapia Command (Bagong Hukbong Bayan - Camarines Norte):

https://www.facebook.com/tilamsikngdakilangapoy/
https://web.facebook.com/tilamsikngdakilangapoy/


Bisitahin din ang @tilamsik, ang pangkulturang blog ng Armando Catapia Command:

http://tilamsikngdakilangapoy.blogspot.com/


http://tilamsikngdakilangapoy.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment