Saturday, February 6, 2016

Isyu 3 ng TILAMSIK: "Rebolusyon, Hindi Eleksyon!"

Maaari nang matunghayan ang ilang piling obra mula sa ikatlong isyu ng TILAMSIK, ang pangkulturang dyornal ng Armando Catapia Command ng Bagong Hukbong Bayan sa Camarines Norte.  Inilimbag noong Disyembre 2015, ibinabandila ng kasalukuyang isyu ang mga panawagang "Rebolusyon, hindi Eleksyon!" at "Kabataan at Mamamayan, Sumapi sa NPA!"

Pumunta lamang sa @tilamsik, ang pangkulturang blog ng ACC-NPA.
 

No comments:

Post a Comment