Sunday, November 1, 2015

Sabayang Bigwas laban sa 9th IDPA, Inilunsad ng Bagong Hukbong Bayan sa Probinsya ng Camarines Sur at Camarines Norte

Matagumpay na magkasabay na bira ng dalawang pamprobinsyang kumand ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng pamumuno ng Romulo Jallores Command (RJC) inilunsad bago sumapit ang pag-ala-ala ng Undas.

Oktubre 31, 2015 8:00 ng umaga- Inisparo ng Norben Gruta Command (NGC) ang tropa ng 42nd IBPA sa Pag-oring Nuevo, Libmanan, Camarines Sur.  Ang nasabing mga tropa ng kaaway ay nagsasagawa ng operasyong PDT at kaalinsabay nagbibigay proteksyon sa proyektong kalsadang pinopondohan ng World Bank at pamahalaang pamprobinsya ni Gobernador Migz Villafuerte na magbibigay daan sa pandarambong ng likas yaman ng kabundukan ng Tangcong Vaca sa Libmanan. Pumanaw si PFC Edmhol Rey C. Caceres at nasamsam ang kanyang M16 Riple habang walang nagawa ang kanyang mga kasamahan. Tugon ito ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa isinasagawang panggugulo ng mga tropang nagsasagawa ng PDT Operasyon laban sa mga mamamayan sa klaster na baryo ng Calabnigan, Villa Socorro, Cawayan, Malinao, Pag-oring Nuevo at karatig na baryo.

Samantala, sa parehong petsa ng Oktubre 31, 2015, 12:00 ng Gabi - naglunsad ng opensiba ang tropa ng Armando Catapia Command (ACC) ng BHB laban sa tropa ng 49th IBPA na nagsisilbing pribadong gwardiya sa proyekto ng EUS Construction sa Daguit, Labo, Camarines Norte. Nakasamsam ng dalawang M14 at isang M16 sa nasabing pangyayari ang mga kasama.  Napatay sa labanan sina PFC Patrick Camila at Regore Anthony M. Aceron habang nasugatan naman ang ilang sundalo.  

Babala ito sa mga construction company na gumagamit ng Philippine Army bilang gwardiya sa mga proyekto na target ng operasyon ng Bagong Hukbong Bayan.  


Maria Roja Banua
Tagapagsalita
NDF-Bicol

 

No comments:

Post a Comment