Thursday, August 6, 2015

Pasista at Teroristang 9th IB, 903rd Bde PA, Panagutin at Parusahan!

Mariing kinokondena ng Armando Catapia Command ng Bagong Hukbong Bayan - Camarines Norte ang barbarikong pamamaslang sa anim (6) na sibilyan sa Masbate ng mga tropa ng pasistang Phiilippine Army. Nakikiisa ang rebolusyonaryong kilusan sa Camarines Norte sa mamamayan ng Masbate sa marubdob nitong paghahangad ng katarungan at kaparusahan para sa mga berdugong kriminal. Dapat kondenahin ng lahat ng nagmamahal at naghahangad ng tunay na kapayapaan at demokrasya ang kasinungalingang 'engkwentro ang naganap' at sa psywar sa mamamayan ng Masbate na inilalako ng pasistang militar laban sa BHB at rebolusyonaryong kilusan.


Noong Agosto 3, 2015, hinarang sa tsek-point ng pasistang militar sa Mactan, Cawayan, Masbate, ang mga drayber ng habal-habal na sina Adam Pajardo, Gerry Desnar, Boboy Badillo at isang nagngangalang Pabito, at pwersahang dinala sa di-kalayuan kung saan isinagawa ang kakilakilabot na pagmasaker sa apat na biktima. Ang pasistang tropang kriminal ay ang Bravo Coy ng 9th IB, 903rd Bde, PA sa pamumuno ni 1st Lt. Jeffrey Fajardo, at ang CIDG Masbate sa komand ni Maj Emmanuel Pederi.


Sariwa pa ang dugo sa Palopino, Bartolabac, San Jacinto, Ticao, ng mag-amang sina Ariel Bartolay, 58 anyos at si Allan Bartolay, 28 anyos, kapwa may pamilya, na dinukot at dumanas ng karumaldumal na pagpatay sa kamay ng pasitang militar noong Agosto 2, 2015. Nagtamo ng mahigit sa 30 tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan si Ariel na pinatakbo habang nirarapido ng riple, samantala si Allan ay binaril sa ulo ng 3 beses. Ang pasistang tropang kriminal ay ang Charlie Coy 9th IB na pinamunuan ni 1Lt Alfren Flores at 1Lt Brinas na Commanding Officer ng 93rd DRC.


Matindi ring kinokondina ng Armando Catapia Command ang pasistang militar na sa loob lamang ng ilang linggo ay nakapagsagawa na ng malawakang paglabag sa karapatang pantao at karahasang militar sa mga magsasaka at pamilyang naninirahan sa mga baryo ng bayan ng Ticao at sa bayan ng Cawayan at Placer. Sa sityo Busdac Gamay, Danao, San Jacinto, Ticao, pwersahang pinalayas ang mga pamilyang naninirahan doon at idineklara ito ng pasistang militar bilang "no man's land".


Hindi pa katagalan, sa Camarines Norte, pinangunahan ng 49th IB PA simula 2012 ang paghahasik ng malaganap na paglabag sa karapatang pantao at karahasang militar sa mga magsasaka at manggagawang bukid sa inilunsad nitong "Peace and Development Operations" at mga operasyong militar ayon sa Oplan Bayanihan. Sa ilalim ng anti-demokratiko at anti-mamamayang rehimeng US-Aquino, walang nakuhang katarungan ang mga biktima gaya ng sa Mansera Masaker, kung saan isang pamilya ang pinagbabaril habang natutulog at ang "extrajudicial killing" sa lider masa at barangay Kapitana Bermas at batang nadamay dito.


Wasto lamang na magkaisa laban sa "mastermind" ng krimen sa masang anakpawis at sa pagtatakwil sa anti-mamamayang rehimeng US-Aquino. Ang mga dinaranas ng masang magsasaka, manggagawang bukid at iba pang maralita na terorismo at pasismong hasik ng berdugong miltar ay hindi maipagakakamaling higit na pagkalantad ng pagkabangkarote ng ipinalalaganap na "tuwid na daan" sa kapayapaan at kaunlaran ng pasista't korap na rehimeng Aquino at ang pagkabigo ng kontra-insurhensya at anti-mamamayan na Oplan Bayanihan. Ang Oplan Bayanihan sa Masbate na pinangungunahan Lt. Col Erickson Rosana ng 9th IB sa ilalim ng 9th ID ay walang dudang mabibigo.


Carlito Cada

Tagapagsalita

Armando Catapia Command

BHB-Camarines NorteMASAKER SA APAT NA SIBILYAN NG MASBATE, GANTING AKSYON NG CIDG-BRAVO COMPANY NG 9TH INFANTRY BATTALION-903RD BRIGADE, 9TH ID, AFP SA AMBUS NA INILUNSAD NG JOSE RAPSING COMMAND-BHB, MASBATETERORISMONG MILITAR AT PASISTA NG ESTADO LABAN SA MAMAMAYANG MASBATENYO, TUNAY NA MENSAHE NG MGA PAGMASAKER AT KARAHASAN NG 9TH IB, 93RD DRC, 9TH ID, AFP SA ILALIM NG OPLAN BAYANIHAN NG REHIMENG US-AQUINO

No comments:

Post a Comment