Wednesday, July 15, 2015

Paglilinaw hinggil sa pagsunog ng bahay ni Habitan

Nais ipabatid ng NDF-Bicol na walang kinalaman ang NPA-Camarines Norte sa pagsunog ng bahay ni Ronnie Habitan sa Panganiban, Camarines Norte.  Ayon sa Armando Catapia Command, naigawad na ang karampatang parusang kamatayan para sa kanyang malulubhang krimen noon pang Mayo 25, 2015, at hindi kasama dito ang pagsunog ng kanyang bahay.

Ka Roja Banua
Tagapagsalita
NDF-Bicol
www.facebook.com/mariarojabanua

No comments:

Post a Comment