Friday, July 12, 2013

Pagkilala sa Walong Rebolusyonaryong Martir na Kinabibilangan ni Ka Greg Baňares


Armando Catapia Command
NPA-Camarines Norte
11-Hulyo 2013

Nais ipaabot ng Armando Catapia Command ang pakikiramay at pagkilala sa naiambag ng walong rebolusyonaryong martir na kinabibilangan ni Ka Greg Baňares, ang tagapagsalita ng NDF-Bicol.

Nasawi ang mga kasama sa isang kubkob ng 31st Infantry Battalion sa Brgy Calmayon, Juban, Sorsogon nito lamang Hulyo 4. Malagim ang sinapit ng magigiting na kasama dahil sa berdugong katangian ng pasistang tropa ng 31st IB. Kinukundena ng ACC ang walang awang pambabaril nang malapitan sa ulo ng mga kasamang wala nang kakayahang lumaban at walang gamit na baril. Tatak na ng 31st IB, mula pa nang dati itong madestino sa prubinsya ng Camarines Norte, ang kawalan nito ng pagrespeto sa karapatang pantao at mga batas ng digma. Muling ipinakita ng nasabing batalyon ang uhaw-sa-dugo at mala-halimaw nitong katangian laban sa mga kasama at masang wala nang kakayahang lumaban.

Kahit sa gitna ng trahedyang naganap, huwag nating kalilimutan ang maniningning na alaala ng mga namartir na kasama. Si Frankie Joe Soriano na nakilala bilang Ka Greg Baňares  ng buong midya at mamamayan ng Kabikolan ay mananatiling inspirasyon sa ating lahat sa pagbibigay-boses at paglaban para sa kapakanan ng sambayanang inaapi at pinagsasamantalahan.

Hindi namin kayo malilimutan, Christine “Ka Nel/Abby” Puche; Ted “Ka Gary/Pale” Palacio; Ailyn “Ka Kevin” Calma; Romero “Ka Nene” Aňonuevo; William “Ka Jay” Valenzuela Jr, Pehing “Ka Miloy” Hipa; at David “Ka Rey” Llunar.  Pinagpupugayan namin ang inyong naging rebolusyonaryong pag-aambag.


Ka Carlito Cada

Tagapagsalita

No comments:

Post a Comment