Monday, April 30, 2012

PDT sa Brgy. Maot, Camarines Norte Matagumpay na Ni-reyd ng BHB-ACC


Pahayag sa Media
Abril 30, 2012


Matagumpay na nireyd ng isang platun ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Armando Catapia Command (ACC) ang isang PDT/SOT (peace and development team, dating special operations team) ng 49th IB PA sa Brgy Maot, Labo, Camarines Norte nitong Abril 29.

Nasamsam ang isang K3 SAW machine gun, anim na ripleng M16, isang caliber. 45 na pistola, mga bala at magasin, at mga dokumento at datos hinggil sa isinasagawang kontra-rebolusyonaryong civil-military operations ng 49th IB.

Apat ang killed-in-action at dalawa ang wounded-in-action sa hanay ng mga pasistang militar. Samantalang ang iba nilang kasamahan ay nagsipagtakbuhan palayo. Tumalon sa pangpang na gilid ng basketball court mula sa kanilang outpost si 2Lt Eric Estrevillo, ang commanding officer ng nasabing PDT/SOT,  at walang lingon-likod na tumalilis, sa loob pa lamang ng limang minuto ng labanan. Walang nagawa at hindi man lang nagtangkang sumaklolo ang nagsisilbing security force ng PDT/SOT, na humigit kumulang kalahating kilometro lamang ang layo sa pinangyarihan ng labanan.

Ang nasabing PDT/SOT ay halos tatlong buwan nang nakabase sa barangay hall ng Maot at pati na sa day care center kapag sumasanib ang kalapit nilang security force. Hindi maikakailang patunay ito sa tahasang paglabag ng mga militar sa Kumprehensibong Kasunduan sa Paggalang sa Karapatang Pantao at Internasyunal na Makataong Batas (CARHRIHL) na pinirmahan sa pagitan ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas at NDFP.  Mariing ipinagbabawal ng nasabing kasunduan sa kondukta ng digmaang sibil na nagaganap sa loob ng bansa, ang paggamit ng mga pampublikong establisimyento bilang kampo militar. Ito ay upang pangalagaan ang kaligtasan ng populasyong sibiliyan sa paligid ng mga kahalintulad na gusali ng barangay hall.

Ang isinagawang reyd ay isang mariing babala sa mga tropang CMO ng 49th IB sa prubinsya na hindi papayag ang BHB-ACC  na magpatuloy ang kanilang mga kontra-rebolusyon at kontra-mamamayang aktibidad, sa tabing ng mapanlinlang na community organizing for peace and development na komponente ng Oplan Bayanihan – ang kontra-rebolusyong kampanya ng kasalukuyang rehimeng US-Aquino. Walang kaunlaran at lalong walang kapayapaan na nagaganap sa isang komunidad na may presensya ng PDT/SOT. Malinaw sa naging karanasan sa ibang mga prubinsya ng Bikol na ang tanging idinudulot ng PDT/SOT ay ang paghahati-hati sa pagkakaisa ng sambayanan para sa rebolusyon, ligalig sa loob ng baryo dahil sa matinding militarisasyon, paglaganap ng kriminalidad, at walang kapantay na rekord ng paglabag sa karapatang pantao.

Upang maskarahan ang kanilang panggigipit sa taumbaryo, nagsasagawa ang mga PDT/SOT ng mga pampa-poging aktibidad tulad ng basketball tournament. Kunwa’y sinusolusyonan din nila ang usapin ng kawalan ng lupa ng magsasaka sa pamamagitan ng pagpapa-aplay sa hungkag na CLT, na nagtatali lamang sa masang magsasaka sa isang bayaring lalong  magpapalugmok sa kanilang kabuhayan.

Sa likod ng mga mapanlinlang na aktibidad na ito ay ang pamimresyur, iligal na detensyon at interogasyon, pananakot at iba pang mga paglabag at  pagsikil sa karapatang pantao, ang dinaranas ng populasyong sibilyan.

Babala rin ang isinagawang reyd kay Governor Edgar Tallado, na siyang Chairperson ngayon ng Regional Peace and Order Council at may kagustuhan na magkaroon ng PDT/SOT ang 16 na mga barangay sa bayan ng Labo, at iba pang mga barangay sa buong prubinsya upang linisin diumano ang presensya ng BHB. Mariin naming ipinapaalala kay Gov. Tallado na ang militarisasyon sa kanayunan ay walang ibang pinipinsala kundi ang mismong buhay at kabuhayan ng taumbaryo. At kung gayon, ang aktibong pagsuporta sa pagkakaroon ng mga PDT/SOT ay isang krimen laban sa mamamayan at sa rebolusyon.

Nananawagan din ang BHB-ACC sa lahat ng taumbaryo at kanilang mga barangay council na igiit ang kanilang karapatang magkaroon ng matiwasay na pamayanan. Magkaisa sila sa mga pagkilos at panawagan upang palayasin ang mga PDT/SOT sa kanilang mga lugar. Mariin nilang tutulan at iprotesta ang paggamit ng mga barangay hall, daycare center at mga kahalintulad na gusali bilang mga kampo militar. Huwag nating hayaang makapagpatuloy ang mga PDT/SOT sa kanilang mga kontra-mamamayan, kontra-kapayapaan at kontra-kaunlarang aktibidad.

Ayon sa pag-iimbestiga ng ACC, si Francisco Roales, ang namatay na sibilyan, ay tinamaan ng bala matapos magsagawa ng walang habas na pagpapaputok ang reinforcement troops ng mga militar, ilang oras na matapos ang reyd. Matagal nang nakalayo ang mga pulang mandirigma na nagsagawa ng aksyon sa nasabing lugar.

Nais ipaabot ng Armando Catapia Command ang pakikiramay sa isang sibilyang namatay at isang nasugatan.  Ang BHB ay magpapaabot ng tulong at suporta sa naulilang pamilya. 


Ka Carlito Cada
Tagapagsalita

No comments:

Post a Comment