Tuesday, February 28, 2012

Hustisya para kay Benjamin Mancera at mga Anak! Pagbayarin ang mga Pasistang Kriminal ng 49th IB PA!

NPA Camarines Norte (Armando Catapia Command)
February 27, 2012


Mariing kinokondina ng Armando Catapia Command-NPA CN ang masaker at brutal na pagpatay ng mga tropang militar ng 49th IB PA kay Benjamin Mancera at mga anak nito noong Pebrero 25. Isang karahasang militar kasabay sa mga proyektong “kaunlaran at kapayapaan” ng PAMANA (Payapa at Masaganang Pamayanan) ng gobyernong Aquino. Ang lahat ng mamamayan na makatao ay dapat kondinahin at ipaglaban na magkaroon ng katarungan ang pagkamatay ng mag-aama.


Lengwahe ng mga pasistang militar ang pagtawag sa masaker kay Mang Ben at kanyang 3 mga batang anak na engkwentro ng militar at NPA. Sa pasistang AFP at 49th IB, yunit ng 31st IB at 42nd IB dito sa probinsya, “kapayapaan at kaunlaran” ang tawag naman sa kanilang pang-aabuso sa karapatan at kabuhayan ng mga magsasaka’t mamamayan na naninirahan sa mga baryo sa Labo. Ang inianunsyong isasagawang imbestigasyon ni Maj Gen J. Gaverza, kumander ng 9th ID ng Phil. Army ay walang iba kundi isang planadong hakbang para pagtakpan ang kanilang krimen, patuloy na palabasin na NPA si Mang Ben, linlangin ang publiko na lehitimong engkwentro ng militar at NPA ang nangyari at patuloy na magpalaganap ng linyang laban sa NPA at rebolusyonaryong kilusan. Batikan sa ganitong mga psywar, panlilinlang, disimpormasyon at kasinungalingan na propaganda ang mga komander at tagapagsalita ng pasistang 49th IB PA at 9th ID .

Namatay sa masaker ng tropa ng 49th IBPA, na nasa kumand ni Lt Col. E Macalisang, noong Pebrero 25, 1:05 ng hapon sa Sitio Pagurin, Barangay Malaya, Labo sina Benjamin Mancera at dalawa nitong anak. Ang 14 na anyos na babae, ang tanging nakaligtas ay sugatang isinugod ng mga kagawad ng koseho ng barangay sa ospital. Sa pahayag at interbyu sa radyo ng pamunuan ng Konseho ng Baranggay Malaya, si Benjamin Mancera, ay hindi NPA. Mabuting magsasaka, mabuting ama at isa sa pinakamahirap na naninirahan sa baryo na sa katunayan ay hirap na hirap na mapaaral ang mga anak. Nakita ng opisyal ng barangay ang mga bangkay sa kaayusan na yakap-yakap ng ama ang bunsong anak, samantala ang ikalawa ay may hawak pang ballpen na kanyang ginagamit pag-aaral magsulat. Samantala ang panganay na anak na babae na nasa ospital ay nanganganib na kontrolin ng militar upang gamiting propaganda laban sa rebolusyonaryong kilusan. Kahit ang ilang mga pulis Labo ay nangilabot sa nasaksihan at nagpahayag na brutal ang pagpatay ng militar na kahit bata ay walang awang pinaslang.

Kasama sa napatay sa bahay ng mag-aamang Mancera ay si Ka Gupi, si kasamang Rafael V. Llantino. Sa koordinasyon sa Armando Catapia Command-CN, nagsasagawa siya ng imbestigasyon sa mga reklamo ng masa at pinsala dulot ng PAMANA at mga abusong militar sa mga baryo. Matapos kumain ng pananghalian, nagpahinga na at humiga sa sahig sa kwarto ang mag-aama. Kasalukuyang nagpapahinga din si Kasamang Gupi sa loob ng bahay ng dumating sa labas ang pasistang militar at agad na nag “volume fire” ang mga baril ng mga pasistang militar target ng walang pagsasaalang- alang kung sino man ang mga nasa loob ng bahay. Agad- agad ang pagkamatay nina Mang Ben, ang dalawang anak at si kasamang Gupi.

Mula ng simulan ang mga proyekto ng anti-mamamayan at kontra insurhensyang PAMANA ng gobyerno at AFP noong Enero, biglang umabot na sa may 14 na baryo, na bawat isa ay may seksyon at ang ilan ay laking platun ng tropang militar na nagkakampo sa mga Barangay Hall, Chapel at Paaralan. Nagpapatong-patong na ang mga kaso ng abusong militar at paglabag sa karapatang patao ng mga naninirahan sa baryo. Ilan dito ay sapilitang sensus sa mga bahay at markahan kung kulang o sobra ang bilang ng kapamilya; sapilitang pagpapadalo sa “pulong” para pasukuin ang mga NPA at markahan ang mga hindi dadalo; pagbabanta ng pang-aaresto ng military batay sa mga pangalang nakalista sa hawak-hawak na papel; kaso ng pananakot sa tindahan at pamiminsala sa kabuhayan gaya ng pananim at alagang mga manok ng katutubo’t magsasaka; sapilitang pagtatayo ng kampo sa Bagong Silang dos; tsekpoint sa mga kalsada sa loob ng baryo at pagkatakot at teror dulot ng araw at gabi na rekorida ng tropang militar sa baryo.

Ayon sa naunang pahayag ni Carlito Cada (PIO) ng ACC-CN, “Animo’y asong ulol, lumitaw na agad ang mabangis na pangil ng karahasang militar na nagtatago sa mga ipinatutupad na mga proyektong “pangkapayapaan at pangkaunlaran” ni Gobernador Tallado at ng 49th IB ng AFP dito sa Camarines Norte.” “Naganap na ang inaasahan ng mga mamamayang naninirahan sa mga baranggay sa bayan ng Labo na mapipinsala ang kanilang buhay at kabuhayan kaugnay ng mga pangkapayapaan at pangkaunlaran proyekto sa ilalim ng Civil Military Operation na kontra insurhensyang Oplan Bayanihan na ipinatutupad ng rehimeng US-Aquino.”

Pagbabayarin ng rebolusyonaryong kilusan at aping mamamayan sa kanilang kasalanan ang mga pasistang kriminal na militar sa pamumuno ni Lt Col. Epimaco Makalisang at Maj. Gen. Josue Gaverza. Malaki ang kasalanan ni Tallado na gobernador at puno ng RPOC na masugid na tagapagpatupad sa mga proyektong anti mamamayan at kontra ensurhensya at nangangalaga sa pasistang militar. Dapat ilantad at biguin ng mamamayan ang mga mapanlinlang na proyektong “kapayapaan at kaunlaran” ng PAMANA, 4Ps at CMO ng Oplan Bayanihan. Ang masaker sa pamilyang Mancera, ang bawat abusong militar at pagyurak sa karapatang pantao ng masang api ay di makapipigil, bagkus higit itong magpapalagablab sa mabilis na pagsulong ng digmang bayan.


http://philippinerevolution.net/statements/hustisya-para-kay-benjamin-mancera-at-mga-anak-pagbayarin-ang-mga-pasistang-kriminal-ng-49th-ib-pa

No comments:

Post a Comment