Sunday, December 3, 2017

Matagumpay na Ambus, Panimulang Tugon ng NPA-Camarines Norte sa Panawagang Pagpapabagsak sa Rehimeng US-DuterteBilang tugon sa panawagan ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na paigtingin ang mga taktikal na opensiba bilang bahagi ng pagpapabagsak sa pasistang rehimen ni Rodrigo Duterte, at pagsingil sa mahabang listahan ng abusong militar at ekstrahudisyal na pamamaslang sa Camarines Norte, nagsagawa ang Armado Catapia Command (New People’s Army-Camarines Norte) ng ambus kahapon, Disyembre 2, sa Sityo Binuang, Bgy. Daguit, Labo, Camarines Norte.Pasado ala-una ng umaga, Disyembre 2, tinambangan ng isang yunit ng Armando Catapia Commad (ACC) ang dalawang police mobile ng Provincial Public Safety Company (PPSC) ng Camarines Norte Provincial Office (CNPPO). Sa tulong ng masa, masusing napag-aralan ng ACC ang galaw ng yunit ng pulis at inabangan ang pagdaan nito sa kahabaan ng Maharlika Highway. Gamit ang command-detonated explosive (CDX) bilang pagsunod sa Geneva Conventions, pinasabugan ng yunit ng ACC ang 2 police mobile. Pagkatapos ng 15-minutong putukan, napatay si PO2 Richard M. Abad, habang sugatan ang walo (8) niyang kasamahan na sina PO2 Ronald Gutierrez, PO2 Ericson De Vera, PO1 Jeffrey Tarrobago, PO1 Pedro Valero, PO1 Romar Umandap, PO1 Johnson España, PO1 Mark Anthony Aguilar at PO2 Rommel Orante. Nasamsam din ang apat (4) na M16, isang 9mm at mga bala mula sa kapulisan. Walang kaswalti sa hanay ng ACC.Sa pagtalima sa absolutong pamumuno ng PKP, kaisa ang ACC sa pagkundena sa arbitraryong pagpapatigil ni Duterte sa usapang pangkapayapaan, sa kabila ng mga paghahapag ng mga rebolusyonaryong pwersa, sa pamamagitan ng National Democratic Front (NDF), ng detalyadong programa para sa repormang sosyo-ekonomiko upang wakasan ang kahirapan at kawalan ng katarungang panlipunan, na siyang ugat ng armadong paglaban. Patunay ito na wala talagang interes si Duterte sa tunay na kapayapaan, kundi nais lamang niyang patahimikin ang mga kritiko at pumoprotesta sa kanyang kainutilang solusyunan ang kahirapan ng mamamayan, at sa kanyang todong gera laban sa mamamayan – ang kanyang palpak na gera laban sa droga, ang pinalalang sitwasyon sa Marawi, ang pag-atake sa mga aktibista, at ang todong gera sa kanayunan. Dagdag pa dito ang pagbansag ni Duterte sa mga rebolusyonaryong pwersa ng PKP, NPA at NDF bilang mga terorista, alinsunsod sa doktrinang kontre-insurhensya ng US, upang supilin ang pinakamalaki at pinakamalakas na pwersang lumalaban sa kanya.Nais magpasalamat ng ACC sa malawak na suportang ibinibigay ng mga taga-Camarines Norte upang makamit ang mga tagumpay ng digmang bayan. Makakaasa ang mamamayan na patuloy na isusulong at palalakasin ng ACC ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka at patuloy na bibigwasan ang pasistang makinarya ni Duterte. Hindi matitinag ng todong gerang sinusuportahan ng US at ng mga panawagang pagpapasurender ang paninindigan ng mga Pulang mandirigma na patuloy na ipagtanggol ang masa laban sa tunay na terorista – ang US, AFP, si Duterte at ang mga susunod sa kanyang pasistang yapak pagkatapos siyang pabagsakin ng mamamayan – at itayo ang Demokratikong Gobyernong Bayan, ang tunay na rebolusyonaryong gobyerno ng mamamayang Pilipino.Carlito Cada
Tagapagsalita
Armando Catapia Command
Bagong Hukbong Bayan – Camarines Norte
http://npacn.blogspot.com/2017/12/matagumpay-na-ambus-panimulang-tugon-ng.html
https://www.facebook.com/notes/armando-catapia-command/matagumpay-na-ambus-panimulang-tugon-ng-npa-camarines-norte-sa-panawagang-pagpap/190923268126531/
----------------------------------------------------


NPA-Camarines Norte Launches Successful Ambush as Initial Response to #OverthrowDuterte Call

December 3, 2017

Press ReleaseThe Armando Catapia Command (New People’s Army – Camarines Norte) launched an ambush yesterday, December 2, in Sitio Binuang, Barangay Daguit, Labo, Camarines Norte. The said ambush is in response to the call of the Communist Party of the Philippines (CPP) for the NPA to intensify tactical offensives as part of overthrowing the fascist regime of Rodrigo Duterte. The ambush also serves as a punitive action for military abuses and extrajudicial killings perpetrated by the government forces in Camarines Norte.At past 1:00 a.m., December 2, a unit from the Armando Catapia Command (ACC) ambushed two police mobiles of the Provincial Public Safety Company (PPSC) of the Camarines Norte Provincial Office (CNPPO). With the help of the people, the ACC was able to study the pattern of activities of the police unit and waited as the police mobiles traversed the Maharlika Highway. The two mobiles were then blown up using command-detonated explosives, in adherence to the Geneva Conventions.  A 15-minute firefight ensued, wherein PO2 Richard M. Abad was killed, while eight (8) of his companions were wounded, namely, PO2 Ronald Gutierrez, PO2 Ericson De Vera, PO1 Jeffrey Tarrobago, PO1 Pedro Valero, PO1 Romar Umandap, PO1 Johnson España, PO1 Mark Anthony Aguilar and PO2 Rommel Orante. The ACC unit was also able to seize four (4) M16 rifles, one 9mm handgun and ammunition from the police. There were no casualties from the ACC.The New People’s Army (NPA) in Camarines Norte, being under the absolute leadership of the CPP, also condemns Duterte’s arbitrary termination of the peace talks. The termination disregards the detailed program for socio-economic reforms proposed by the revolutionary forces, through the National Democratic Front (NDF), which aims to end poverty and injustice, the root causes of armed struggle. This proves that Duterte was never interested in genuine peace. All he wanted was to silence his critics and those protesting his incompetence in resolving poverty and his all-out-war against the people – his unsuccessful drug war, the aggravated Marawi situation, the attack on activists, and the all-out-war in the countryside.  To suppress the strongest forces of opposition, Duterte has also labeled the revolutionary forces of the CPP, NPA and NDF as terrorists, in accordance with the counter-insurgency doctrine of the US.

The ACC extends its gratitude to the people of Camarines Norte for their support towards achieving the victories of the people’s war. They can be assured that the ACC will continue to advance and strengthen the revolutionary armed struggle and to continue the offensives against Duterte’s fascist machinery. The US-supported all-out-war and calls for surrender will never weaken the resolve of the Red fighters to defend the people against the real terrorists – the US, Armed Forces of the Philippines, Duterte, and those who will follow in his fascist footsteps after he is overthrown – and to establish the People’s Democratic Government, the true revolutionary government of the Filipino people.

Carlito Cada

Spokesperson

Armando Catapia Command

New People’s Army – Camarines Norte
 http://npacn.blogspot.com/2017/12/matagumpay-na-ambus-panimulang-tugon-ng.html

https://www.facebook.com/notes/armando-catapia-command/matagumpay-na-ambus-panimulang-tugon-ng-npa-camarines-norte-sa-panawagang-pagpap/190923268126531/

Tuesday, October 10, 2017

Mga Tulisan at Kawatan sa ilang bayan ng Camarines Norte, Ahente’t Pinoproteksyunan ng 9th IDPA

Ipinaabot ng Armando Catapia Command (ACC – NPA Camarines Norte) sa publiko na walang kaugnayan sa rebolusyonaryong kilusan ang mga sumusunod na mga personalidad: 

1. Jonel Sayno Alcanzo, alyas “Bro” o “Jo” 
2. Sammy Pacinos ng Sitio Nagitin, Bgy. Capakuan, Paracale 
3. Saldy Rile, alyas “Gigi” 
4. Jose Gutierrez ng Sitio Tidi, Bgy. Sta. Rosa Sur, Jose Panganiban 
5. Rodel Medinilla, alyas “Caloy”, ng Bgy. Sta. Cruz, Jose Panganiban 
 6. Ronnie “Totoy” Archibedo ng Bgy. Alayao, Capalonga 

Ang mga nabanggit ay mga tulisan at kawatang nag-ooperasyon sa mga bayan ng Jose Panganiban, Paracale at ilang bahagi ng Labo sa Camarines Norte. Target ng mga ito ang mga maliitang operasyon ng pagmimina, negosyante at ilang nakakaangat sa buhay na mamamayan ng mga nabanggit na bayan. Ilan sa kanilang mga kaso ay ang sumusunod: 

1. Pagsasalaula sa mga patakaran ng Demokratikong Gubyernong Bayan hinggil sa rebolusyonaryong pagbubuwis at paggamit ng pangalan ng NPA 
2. Pagtutulak ng droga 
3. Panghoholdap 
 4. Pangingikil at pagbabanta sa mga hindi sumunod na sila’y dudukutin o kaya’y susunugan ng ari-arian 

Ang mga kriminal na aktibidad na ito – na labag sa disiplinang bakal at batas ng rebolusyonaryong kilusan – ay itinataguyod ng Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP) at ng Citizen Armed Force Geographical Unit (CAFGU). Sa katunayan, si Sammy Pacinos ay makailang ulit nang naiulat sa ACC na may direktang kaugnayan sa 9th IDPA at madalas itong bumibisita sa kampo ng dibisyon sa Pili, Camarines Sur. Samantala, si Jose Gutierez ay lantad na kasapakat ni Pacinos. Si Medinilla at Archibedo naman ay mga aktibong elemento ng CAFGU ng Delta Company, 22nd Cadre Batallion. 

Ang pagbubuo ng mga paramilitar at impostor na armadong grupo ay kalangkap ng disenyo ng AFP-PNP-CAFGU upang lituhin ang publiko’t sagkaan ang pagbibigkis ng mamamayan. Ginagawang gatasan rin ng mga upisyal ng militari’t pulis ang mga kriminal na aktibidad hindi lamang bilang mga protektor nito. Katunayan, sila mismo ang may hawak ng ganitong mga operasyon. 

Ang Demokratikong Gubyernong Bayan, bilang kinatawan ng pulang kapangyarihan, ay may karapatang magpataw ng buwis sa saklaw nitong teritoryo. Ang pagbubuwis na ito ay nakapapailalim sa makatuwirang mga patakaran at napupunta sa mga serbisyo para sa komunidad. Gaano man ang pagsusumikap ng mga ahente ng estado na patuloy na siraan ang rebolusyonaryong kilusan, napatatag na ng tunay na hukbo ng mamamayan – ang NPA – ang mahigpit na pakikipagtulungan sa hanay ng masa sa pamamagitan ng matapat na pagsisilbi sa interes nito. 

Hinihikayat ng ACC ang mamamayan na maging mapagbantay at mapanuri sa pakikipagharap sa mga nagpapakilalang NPA. Ang paggubyernong itinataguyod ng NPA ay hindi nakabatay sa dahas at pananakot. Ito ay nakabatay sa itinataas ng antas ng kapangyarihang pampulitika ng nag-aaklas na bayan. Ang mga pag-abante sa pakikipag-ugnayan sa mga panggitnang pwersa ay bunga ng masikhay na pag-aabante sa pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos sa mamamayan. 

Hinihikayat rin ng ACC ang lahat na ipaabot sa pinakamalapit na yunit ng NPA ang kanilang mga reklamo laban sa ilang mga tusong ahente ng bulok na estado. Makakaasa ang publiko na didinggin at kagyat na aaksyunan, matapos ang masinsing pagsusuri, ang anumang karaingang idudulog sa NPA.

Mahigpit na binabalaan ang sinumang gumagamit sa pangalan ng NPA para sa kanilang pansariling interes at paghahasik ng ligalig sa mamamayan. May karampatang parusa sa ilalim ng Batas at Hustisya ng Demokratikong Gubyernong Bayan ang anumang paglabag dito. 

Carlito Cada
Tagapagsalita
Armando Catapia Command
Bagong Hukbong Bayan – Camarines Norte

 ---------------------------------------------------------------- 

October 10, 2017
Press release 

 Brigands and Thieves in Camarines Norte are Agents and Under the Protection of the 9th ID, PA

The Armando Catapia Command (ACC – NPA Camarines Norte) wishes to inform the public that the revolutionary movement has no connection with the following: 

1. Jonel Sayno Alcanzo, alias “Bro” or “Jo” 
2. Sammy Pacinos of Sitio Nagitin, Barangay Capakuan, Paracale 
 3. Saldy Rile, alias “Gigi” 
 4. Jose Gutierrez of Sitio Tidi, Barangay Sta. Rosa Sur, Jose Panganiban 
 5. Rodel Medinilla, alias “Caloy”, of Barangay Sta. Cruz, Jose Panganiban 
6. Ronnie “Totoy” Archibedo of Barangay Alayao, Capalonga 

These personalities are brigands and thieves operating in the municipalities of Jose Panganiban, Paracale and parts of Labo in Camarines Norte, Bicol, where they target small mining operations, businessmen and well-to-do citizens. Some of their cases are the following: 

1. Discrediting the policy of the People’s Democratic Government on revolutionary taxes and posing as members of the New People’s Army 
 2. Drug trafficking 
3. Armed robbery 
4. Extortion and threats of kidnap and arson for those who do not comply 

These criminal activities – which are against the iron discipline and the laws of the revolutionary movement – are, in fact, supported by the Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP) and the Citizen Armed Force Geographical Unit (CAFGU). The ACC has received reports that Sammy Pacinos is directly connected with the 9th ID,PA, as evidenced by his frequent visits to the division camp in Pili, Camarines Sur. Jose Guitierrez works directly with Pacinos. Medinilla and Archibedo are active CAFGU elements of the Delta Company, 22nd Cadre Batallion. 

The formation of paramilitary ang impostor groups are part of the AFP-PNP-CAFGU’s design to confuse the public and thus, hinder the unity and cooperation of the people. Military and pollice officials protect and supervise these criminal activities for their personal gain as well. 

The People’s Democratic Government, as representative of revolutionary political power, has the right to levy taxes within its territory. These taxes are reasonable and are used for community services. No matter how hard the reactionary state agents try to discredit the revolutionary movement, the NPA, through genuine service as the true soldiers of the people, have already firmly established unity and cooperation with and among the people. 

The ACC calls upon the people to be vigilant and critical when dealing with those who introduce themselves as members of the NPA. The NPA conducts its duties, not through violence and intimidation, but based on the level of political power of the masses. This means that progress in dealing with the middle forces is the result of rigorous advances in educating, organizing and mobilizing the people. 

 The ACC also encourages the public to inform the nearest NPA unit in their area regarding complaints against enemy state agents. Rest assured that complaints will be heard and acted upon, after thorough investigation. 

The ACC warns those who are using the name of the New People’s Army for their personal gain and for sowing confusion and fear among the people. Punitive actions for violations will be carried out, as per the Law and Justice of the People’s Democratic Government. 

Carlito Cada 
Spokesperson 
Armando Catapia Command 
New People’s Army – Camarines Norte