Tuesday, August 14, 2018

Pamamarusa kay Joselito Barlow Sabino, Jr.,Ikinagalak ng Mamamayang Sorsoganon!

Pamamarusa kay Joselito Barlow Sabino, Jr.,Ikinagalak ng Mamamayang Sorsoganon!

Labis na ikinagalak ng buong mamamayang Sorsogonon ang pagpataw ng parusang kamatayan ng pulang mandirigma ng Celso Minguez Command-BHB Sorsogon kay Joselito Barlow Sabino, Jr. isang Civilian Active Auxiliary (CAA) at residente ng Purok 3 Vinisitahan, Donsol, Sorsogon. Bandang alas 11:30 ng umaga nang isagawa ng isang tim ng CMC-BHB ang nasabing pamamarusa kay Sabino sa Brgy. Gogon, Donsol Sorsogon, nitong Agosto 13, 2018. Ang pagiging aktibo at masigasig na impormer ni Sabino para sa 22nd Cadre Batalyon ang naging batayan ng rebolusyonaryong kilusan upang maging lehitimong target ito ng operasyon ng CMC-BHB. Ginamit ni Sabino ang paglalako nito ng taho upang malayang makalabas-masok sa mga sonang gerilya ng kilusan, at gayundin malayang makakalap ng mga impormasyon laban sa mamamayan sa lugar. Sa kanyang pagkawala, malaya na namang makapapamuhay ng tahimik ang mga mamamayan ng Donsol sa bahaging ito ng Sorsogon. 
 
Patuloy pa rin ang panawagan at panghihikayat ng CMC-BHB Sorsogon sa mga aktibong myembro ng Cafgu at mga impormer ng 31st Infantry Battalion na tuluyan na nitong talikuran ang kanilang berdugong gawain laban sa mamamayan at sa kilusan. Ang papatinding krisis sa lipunang mala-kolonyal at mala-pyudal ay hindi dapat maging dahilan upang maging bahagi kayo ng instrumento ng gubyerno para dahasin at paslangin ang malawak na sambayanan na tulad nyo rin na nakararanas ng matinding kahirapan.

Anumang desperadong aktibidad at programa ng 31st IBPA at 9th IDPA upang pulbusin umano ang rebolusyonaryong kilusan ay mananatili pa rin bigo. Hindi kailanman malulusaw ang rebolusyonaryong lakas ng mamamayan na malaon nang nakaugat sa malawak na sambayanan inaapi't pinagsasamantalahan.

Mabuhay ang Rebolusyong Pilipino!
Mabuhay ang Sambayanang Sorsogonon!
Mamamayan, Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!

Samuel Guerrero
Tagapagsalita
Celso Minguez Command (BHB-Sorsogon)

Twitter Account: @cmcnpasorsogon
Blogger Account: www.npasorsogon.blogspot.com

Tuesday, April 10, 2018

Video ng Ambush sa Barangay Daguit, Labo Camarines Norte (Disyembre 2, 2017)Ang bidyong ito ay mula sa ISNAYP, rebolusyonaryong midya ng Bikol 

Download from Google Drive
Watch on Youtube

 -----------------------------------------------------------
 http://npacn.blogspot.com/2017/12/matagumpay-na-ambus-panimulang-tugon-ng.html

Matagumpay na Ambus, Panimulang Tugon ng NPA-Camarines Norte sa Panawagang Pagpapabagsak sa Rehimeng US-Duterte 

Bilang tugon sa panawagan ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na paigtingin ang mga taktikal na opensiba bilang bahagi ng pagpapabagsak sa pasistang rehimen ni Rodrigo Duterte, at pagsingil sa mahabang listahan ng abusong militar at ekstrahudisyal na pamamaslang sa Camarines Norte, nagsagawa ang Armado Catapia Command (New People’s Army-Camarines Norte) ng ambus kahapon, Disyembre 2, sa Sityo Binuang, Bgy. Daguit, Labo, Camarines Norte.


Pasado ala-una ng umaga, Disyembre 2, tinambangan ng isang yunit ng Armando Catapia Commad (ACC) ang dalawang police mobile ng Provincial Public Safety Company (PPSC) ng Camarines Norte Provincial Office (CNPPO). Sa tulong ng masa, masusing napag-aralan ng ACC ang galaw ng yunit ng pulis at inabangan ang pagdaan nito sa kahabaan ng Maharlika Highway. Gamit ang command-detonated explosive (CDX) bilang pagsunod sa Geneva Conventions, pinasabugan ng yunit ng ACC ang 2 police mobile. Pagkatapos ng 15-minutong putukan, napatay si PO2 Richard M. Abad, habang sugatan ang walo (8) niyang kasamahan na sina PO2 Ronald Gutierrez, PO2 Ericson De Vera, PO1 Jeffrey Tarrobago, PO1 Pedro Valero, PO1 Romar Umandap, PO1 Johnson España, PO1 Mark Anthony Aguilar at PO2 Rommel Orante. Nasamsam din ang apat (4) na M16, isang 9mm at mga bala mula sa kapulisan. Walang kaswalti sa hanay ng ACC.


Sa pagtalima sa absolutong pamumuno ng PKP, kaisa ang ACC sa pagkundena sa arbitraryong pagpapatigil ni Duterte sa usapang pangkapayapaan, sa kabila ng mga paghahapag ng mga rebolusyonaryong pwersa, sa pamamagitan ng National Democratic Front (NDF), ng detalyadong programa para sa repormang sosyo-ekonomiko upang wakasan ang kahirapan at kawalan ng katarungang panlipunan, na siyang ugat ng armadong paglaban. Patunay ito na wala talagang interes si Duterte sa tunay na kapayapaan, kundi nais lamang niyang patahimikin ang mga kritiko at pumoprotesta sa kanyang kainutilang solusyunan ang kahirapan ng mamamayan, at sa kanyang todong gera laban sa mamamayan – ang kanyang palpak na gera laban sa droga, ang pinalalang sitwasyon sa Marawi, ang pag-atake sa mga aktibista, at ang todong gera sa kanayunan. Dagdag pa dito ang pagbansag ni Duterte sa mga rebolusyonaryong pwersa ng PKP, NPA at NDF bilang mga terorista, alinsunsod sa doktrinang kontre-insurhensya ng US, upang supilin ang pinakamalaki at pinakamalakas na pwersang lumalaban sa kanya.


Nais magpasalamat ng ACC sa malawak na suportang ibinibigay ng mga taga-Camarines Norte upang makamit ang mga tagumpay ng digmang bayan. Makakaasa ang mamamayan na patuloy na isusulong at palalakasin ng ACC ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka at patuloy na bibigwasan ang pasistang makinarya ni Duterte. Hindi matitinag ng todong gerang sinusuportahan ng US at ng mga panawagang pagpapasurender ang paninindigan ng mga Pulang mandirigma na patuloy na ipagtanggol ang masa laban sa tunay na terorista – ang US, AFP, si Duterte at ang mga susunod sa kanyang pasistang yapak pagkatapos siyang pabagsakin ng mamamayan – at itayo ang Demokratikong Gobyernong Bayan, ang tunay na rebolusyonaryong gobyerno ng mamamayang Pilipino.Carlito Cada
Tagapagsalita
Armando Catapia Command
Bagong Hukbong Bayan – Camarines Norte
http://npacn.blogspot.com/2017/12/matagumpay-na-ambus-panimulang-tugon-ng.html
https://www.facebook.com/notes/armando-catapia-command/matagumpay-na-ambus-panimulang-tugon-ng-npa-camarines-norte-sa-panawagang-pagpap/190923268126531/
----------------------------------------------------


NPA-Camarines Norte Launches Successful Ambush as Initial Response to #OverthrowDuterte Call

December 3, 2017

Press Release


The Armando Catapia Command (New People’s Army – Camarines Norte) launched an ambush yesterday, December 2, in Sitio Binuang, Barangay Daguit, Labo, Camarines Norte. The said ambush is in response to the call of the Communist Party of the Philippines (CPP) for the NPA to intensify tactical offensives as part of overthrowing the fascist regime of Rodrigo Duterte. The ambush also serves as a punitive action for military abuses and extrajudicial killings perpetrated by the government forces in Camarines Norte.


At past 1:00 a.m., December 2, a unit from the Armando Catapia Command (ACC) ambushed two police mobiles of the Provincial Public Safety Company (PPSC) of the Camarines Norte Provincial Office (CNPPO). With the help of the people, the ACC was able to study the pattern of activities of the police unit and waited as the police mobiles traversed the Maharlika Highway. The two mobiles were then blown up using command-detonated explosives, in adherence to the Geneva Conventions.  A 15-minute firefight ensued, wherein PO2 Richard M. Abad was killed, while eight (8) of his companions were wounded, namely, PO2 Ronald Gutierrez, PO2 Ericson De Vera, PO1 Jeffrey Tarrobago, PO1 Pedro Valero, PO1 Romar Umandap, PO1 Johnson España, PO1 Mark Anthony Aguilar and PO2 Rommel Orante. The ACC unit was also able to seize four (4) M16 rifles, one 9mm handgun and ammunition from the police. There were no casualties from the ACC.


The New People’s Army (NPA) in Camarines Norte, being under the absolute leadership of the CPP, also condemns Duterte’s arbitrary termination of the peace talks. The termination disregards the detailed program for socio-economic reforms proposed by the revolutionary forces, through the National Democratic Front (NDF), which aims to end poverty and injustice, the root causes of armed struggle. This proves that Duterte was never interested in genuine peace. All he wanted was to silence his critics and those protesting his incompetence in resolving poverty and his all-out-war against the people – his unsuccessful drug war, the aggravated Marawi situation, the attack on activists, and the all-out-war in the countryside.  To suppress the strongest forces of opposition, Duterte has also labeled the revolutionary forces of the CPP, NPA and NDF as terrorists, in accordance with the counter-insurgency doctrine of the US.The ACC extends its gratitude to the people of Camarines Norte for their support towards achieving the victories of the people’s war. They can be assured that the ACC will continue to advance and strengthen the revolutionary armed struggle and to continue the offensives against Duterte’s fascist machinery. The US-supported all-out-war and calls for surrender will never weaken the resolve of the Red fighters to defend the people against the real terrorists – the US, Armed Forces of the Philippines, Duterte, and those who will follow in his fascist footsteps after he is overthrown – and to establish the People’s Democratic Government, the true revolutionary government of the Filipino people.Carlito Cada

Spokesperson

Armando Catapia Command