Miyerkules, Marso 29, 2017

Ika-apat na Isyu ng TILAMSIK (Setyembre 2016), Maaari nang I-download

DOWNLOAD AS PDF
DOWNLOAD AS JPG

http://tilamsikngdakilangapoy.blogspot.com/2017/03/isyu-4-digital-copy.html

ISYU 4: SETYEMBRE 2016

Ang ika-apat na isyu ng TILAMSIK ng Dakilang Apoy, ang rebolusyonaryong pangkulturang dyornal ng Camarines Norte, ay inilathala kasabay ng pagsisimula ng unang taon ng bagong rehimeng Duterte. Sa mga darating na taon, patuloy ang pagkabulok ng sistemang malakolonyal at malapyudal na lipunan at walang kaparis na lalalim at lalawak ang kagutuman at kahirapan ng mamamayang Pilipino.